Gradvis genåbning af Klinik KropsVærkstedet

Klinik KropsVærkstedet øger åbningstider


– der er lidt meget at læse men det er vigtigt at du gør det:-)

Efter at have modtaget retningslinjerne d. 18. april 2020 kl. 15:00 for den planmæssige genåbning af Danmark vil Klinik KropsVærkstedet informere om hvordan vi holder åbent indtil vi modtager yderligere fra sundhedsmyndighederne. Vi skal understrege, at der er tale om en gradvis øgning af aktiviteten, hvorfor patienter ikke kan forvente at alt er som det var før d. 12. marts 2020.

Vi har modtaget en ny retningslinje for den gradvist øgede aktivitet, under hensyntagen til, at reducere smittespredning i samfundet, samt reduktion af smitterisiko for de enkelte klienter og vores osteopater/fysioterapeuter. For at en eventuel behandling kan komme på tale, kræver dette en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af de individuelle behov.

 • Hvis telefon- og videokonsultation vurderes relevant, vil din osteopat anvende denne som den primære konsultationsform.
 • Ved hver enkelt faglig vurdering skal fokus være, om aktiviteten kan udsættes på en længere tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden.

I vurderingen kan fx indgå:

 • Alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden
 • Risikoen for at sygdommen/tilstanden forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette
 • Risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • Påvirkning af livskvaliteten
 • Påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

 

”Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor IKKE møde op i klinikken.” Derfor er det indtil videre ikke muligt at booke online frem til og med 30. juni 2020. Alle bookinger bliver først foretaget efter en telefonisk konsultation – der er gratis – og hvor en konkret individuel vurdering foretages.

 

Indsatser, der som udgangspunkt skal/kan tilbydes

Akutte smertetilstande betinget af smerter i nakke/hoved og bevægeapparatet med betydeligt påvirket funktionsevne, herunder bækkenløsning. Igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder varigt eller længerevarende funktionsevnetab.


Indsatser, der ud fra en konkret faglig vurdering, skal/kan tilbydes

Nye forundersøgelser og igangværende behandling af tilstande, som borgeren har levet med længe og som ikke er helbredstruende, fx behandlinger af kronisk træthed, koncentrationsbesvær mv.


Værnemidler, rengøring og klinikkens forholdsregler

 • Onlinebooking er lukket ind til videre.
 • Alle bookinger skal ske via telefonisk og faglig vurdering af din behandler.
 • Vores telefon er åben som normalt for kontakt og indtal besked så vil vi ringe dig op hurtigst muligt.
 • Send gerne mail hvis du ønsker at vi skal ringe dig op.
 • Behandling vil altid foregå med handsker.
 • Patienter skal vaske hænder eller spritte deres hænder som det første når de træder ind i klinikken. Der vil være håndsprit tilgængeligt og ligeledes håndvask.
 • Der opfordres til at patienter venter udenfor klinikken indtil deres osteopat/fysioterapeut kommer og åbner indgangsdøren.
 • Der vil efter hver behandling være 15 minutter for at patienter så vidt muligt ikke møder hinanden i venteværelset og til at osteopaten/fysioterapeuten kan rengøre alle overflader, redskaber, der har været benyttet samt dem selv
 • Alle magasiner, kaffemaskiner, vandflasker etc. vil ikke være tilgængelige i klinikken i denne periode.
 • Der vil være minimum 2 meters afstand imellem alle stole i venteværelset.
 • Patienter opfordres til at komme alene uden ledsager, såfremt dette er muligt.
 • Indtil 3. maj 2020 vil der kun være én behandler i klinikken ad gangen. Fra d. 4. maj vil vi igen være to behandlere af gangen i klinikken. Dette betyder at Daniel vil varetage behandlinger mandage og tirsdage, Kasper onsdage og torsdage og Iacopo fredage og lørdage – alt dette på Frederiksberg. Kaare vil kunne tilbyde behandlinger på vores afdeling på Amager.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 18.04.2020 – Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksis-sektoren, fraset almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje