Hvad er Osteopati?

ATS_boneI Klinik KropsVærkstedet får vi ofte stillet spørgsmålet, “hvad er det der osteopati for noget”. Vi har derfor valgt at komme med en beskrivelse af faget, som det også står beskrevet hos Registrerede Osteopater Danmark.

Hvad er osteopati?
Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform, der er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag, som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi.

Osteopater benytter sig af manuelle teknikker til at stille diagnose og give behandling, med det mål for øje, at hjælpe til optimal funktion og sundhedstilstand. Der tages afsæt i dybdegående teoretisk viden om kroppen, samt i en forståelse af, at mennesket er en helhed, og at struktur og funktion påvirker hinanden.

Osteopatens hensigt er at finde årsagen til symptomet og behandle denne. Derfor vil din osteopat sætte sig grundigt ind i din sygdoms- eller skadehistorie. Osteopaten vil udføre relevante undersøgelser til at diagnosticere eventuelle spændinger i led, muskler, bindevæv, nervesystemet og kredsløbet. Det er ikke ualmindeligt at årsagen til problemet ligger et andet sted, end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopater behandler således mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen, der er individualiseret og blid, egner sig til mennesker i alle aldre.

Historien
Osteopater har behandlet patienter i over 120 år. Den første skole for osteopati blev åbnet i 1892 af Dr. Andrew T. Still. Dr. Still var praktiserende læge og var utilfreds med de daværende behandlingsmetoder. Da han var ude af stand til at redde sine børn fra meningitis med den daværende medicin, udviklede dr. Still sit eget behandlingssystem baseret på kroppens struktur og funktion samt kroppens naturlige helbredelsesevne.

Osteopati er i udlandet i stigende grad en del af det traditionelle behandlingssystem. I USA studeres osteopati som en del af medicinstudiet og i Europa er osteopater statsautoriserede i Frankrig, England, Finland, Malta, Schweiz og Island. Der arbejdes fortløbende med et fælles europæisk projekt blandt de respektive nationale osteopatforeninger, med hvilket formålet er at få osteopati autoriseret i resten af de europæiske lande. Osteopati er desuden anerkendt og udbredt i Australien og New Zealand.

I Europa kan man blive uddannet til osteopat både på et deltids- og et fuldtidsstudie. Deltidsstudiet kan kun påbegyndes, hvis man i forvejen er læge, fysioterapeut eller kiropraktor. I nogle lande kan en færdiguddannet osteopat ydermere få BSc. (Hons) eller en master degree i osteopati. Osteopati er en selvstændig uddannelse og profession og skal altså ikke ses som en overbygning på et andet fag. Fælles med førnævnte uddannelser er den grundlæggende viden om kroppens anatomi, etc., men filosofien og tilgangen til kroppen og strukturerne er anderledes og unik. I år 2000 startede den første skole for osteopati i Danmark, og der er sidenhen årligt blevet færdiguddannet osteopater i Danmark, således at faget i dag er noget mere udbredt i landet end hvad det tidligere har været.

Filosofien
Hos en osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

1) Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
2) Din krop kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
3) Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Osteopaten har derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, organer mm. – arbejder og påvirker hinanden.

På den måde undgår osteopaten at udføre traditionel symptombehandling.

Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling. Dette ses ofte allerede efter et kort behandlingsforløb.

Derfor slutter selve behandlingen ikke, før osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive patienten omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.

 

I Klinik KropsVærkstedet har vi valgt at kombinere det bedste vores uddannelser. Det betyder at du ved at besøg hos vil kunne modtage både fysioterapi og osteopati men oftest i kombination med hinanden. Vi oplever at det oftest giver det bedste resultat.