Covid-19

Det hele begynder at lysne op, og Klinik KropsVærkstedet passer godt på dig imens du er hos os!

Grundet vi alle er statsautoriserede sundhedsfagligt uddannet indgår Klinik KropsVærkstedet som en del af den sekundære sundhedssektor, har vores klinik gennem det meste af tiden med Covid-19 haft åbent.
Særligt som statsautoriserede osteopater og fysioterapeuter mener vi, at vi bærer et større ansvar for at passe godt på vores kunder og mindske risikoen for smittespredning.

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen har siden 13. marts 2020 ændret sig mange gange og vil sandsynligvis ændre sig mange gange endnu, så længe vi har Covid-19 i verden. Dog ser det lysere og lettere ud en det nogensinde har gjort.
Klinik KropsVærkstedet vil derfor understrege overfor alle vores fantastiske kunder samt nye tilkommende patienter, at vi sætter en stor ære i hele tiden at være opdateret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har siden 13. marts, valgt at gøre lidt mere end anbefalet og det har vi tænkt os forsat at gøre. Det mener vi er at være sundhedsfaglig ansvarlig.

Som kunde i Klinik KropsVærkstedet kan du derfor føle dig tryg så længe du er i vores klinikker og vi knokler og lover at gøre alt hvad der står i vores magt for at passe på jer fra I ankommer i vores klinikker til I forlader den igen.

For at mindske risikoen for smittespredning skal vi hjælpes ad og vi har derfor også nogle ønsker til jer når I ankommer.
– Naturligvis beder vi jer undlade at møde op hvis I har tegn på coronavirus
(feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen).
– Vi vil også bede jer om altid at bruge vores håndsprit, når I kommer og går.
– Vi vil  bede jer om ikke at komme for mange på samme tid og at holde afstand til hinanden i vores venteværelse.
– Vi beder jer også at informere os om, hvis I selv mener at I tilhører den såkaldt særligt udstatte risikogruppe, er i tæt kontakt med en eller arbejder med risiko grupper selv. Så vil vi naturligvis passe ekstra godt på jer imens I er i vores klinikker og bruge ekstra værnemidler. I kan læse mere om hvad særlige risikogrupper er længere nede på denne side.

Ud over de tiltag Sundhedsstyrelsen anbefaler har klinikken valgt yderligere at:

 • Skabe ekstra plads til afstand. Med vores ca. 50 m2 venteværelse har vi rigeligt med plads og mulighed for at holde afstand. Vi har placeret vores stole og sofa så I holder behørig afstand til hinanden. Vi har ligeledes placeret en bænk udenfor til dem som ønsker at nyde den friske luft.
 • Vi gør grundigt rent mellem hvert kundebesøg med særligt fokus på de berøringsflader både patient og behandler er i kontakt med.

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det gælder:

 • Ældre over 70 år (især over 80 år)
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
 • Svær hjertekarsygdom
 • Svær lungesygdom
 • Lungekræft og udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom med komplikationer
 • Dårligt reguleret diabetes, uanset diabetes-type – især opmærksomhed ved samtidig svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom
 • Tilstande med nedsat ernæringstilstand og påvirket almentilstand
 • Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene
 • Fremskreden demenssygdom og personer med let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig høj alder og komorbiditet
 • Sygdomme med nedsat immunforsvar
 • HIV-positive med udtalt immundefekt
 • Immunhæmmende behandling
 • Transplantation foretaget inden for de seneste seks måneder
 • Personer med svær overvægt med BMI over 35.
 • Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom
 • Visse børn med kronisk sygdom eller særlige tilstande han have en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
 • Personer uden fast bopæl
 • Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

– senest opdateret 15. juni, 2021