Klinik KropsVærkstedet holder åbent for (næsten) alle

Klinik KropsVærkstedet holder åbent for (næsten) alle

Efter at have brugt det meste af dagen på at vente på en udmelding fra Sundhedsstyrelsen, kan vi nu meddele at vi fortsat holder åbent i Klinik KropsVærkstedet. Dette indtil andet evt. meldes ud fra regeringens og myndighedernes side.

Vi har valgt at lægge os op af Danske Osteopaters og Dansk Kiropraktor Forenings anbefalinger, der stammer fra Sundhedsstyrelsen. Heri lyder det at klinikker forventes at holde åbent, da vi er en del af autoriserede danske sundhedsvæsen, men evt. kører på nedsat blus grundet omstændighederne.

Hvis patienter i klinikken opfylder nedenstående kriterier bedes de derfor fremrykke deres tid med minimum 14 dage:

 • Du har været ude at rejse i risikoområder indenfor de seneste 14 dage (se liste her: https://um.dk)
 • Hvis du føler dig syg. Dette også selv om du “kun” har lidt hoste, forkølelse eller let feber.
 • Du er i risikogrupperne beskrevet af Sundhedsstyrelsen:
  • Ældre, særligt ældre over 80 år
  • Kronisk syg med moderat eller svær sygdom, f.eks. kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom, kræftsygdom og diabetes 1 og 2 samt nedsat immunforsvar (medfødt eller på grund af immunhæmmende medicin eller sygdom, som hæmmer immunsystemet, f.eks. AIDS)
  • Gravid
  • Børn, der lider af kronisk sygdom

Det er et krav fra klinikkens side af hvis du opfylder minimum én af ovenstående kriterier at du flytter din tid. Ellers vil du blive afvist i klinikken og få en ny tid om minimum 14 dage.

Patienter opfordres til at spritte deres hænder af eller vaske hænder grundigt med sæbe i minimum 20 sekunder ved ankomst til klinikken.

Klinik KropsVærkstedet vil efterleve de anbefalinger der er kommet fra Sundhedsstyrelsen via Danske Osteopater og som lyder:

 • Hold jer opdateret på myndighedernes anbefalinger.
 • Overholde regler for hygiejne, herunder håndhygiejne.
 • Brug handsker når behandling foregår.
 • Overvej, hvorvidt behandling er nødvendig i enkelte tilfælde.

Vi tager derudover samtlige forholdsregler i brug vedr. hygiejne, eftertænksomhed, påpasselighed og er klar over at vi som autoriserede sundhedspersoner ifølge autorisationsloven skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Derudover er rengøringen i klinikken informeret om at de skal gøre ekstra godt rent og særligt på udvalgte steder som f.eks. håndtag, knapper, etc.

Vi glæder os til at se jer i klinikken og håber på at

Kilder:

https://www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder/2020/seneste-nyheder-om-coronavirussen/

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

Danske Osteopater