Services

Lidt om Klinik KropsVærkstedet

I Klinik KropsVærkstedet er vores behandlingstilgang at kombinere vores uddannelser af fysioterapi, idrætsfysioterapi og osteopati. Uddannelse, der tilsammen efterhånden svarer til over 20 års uddannelse.

I Klinik KropsVærkstedet bruger vi vores brede uddannelsesbaggrund indenfor fysioterapi og osteopati til at finde den mest optimale tilgang til vores patienter. Det giver efter vores mening den største behandlingskvalitet, behandlingseffekt og de bedste fremskridt i et skades- eller forebyggelsesforløb.

I fysioterapi og idrætsfysioterapi fokuseres der i høj grad på diagnosticering af specifikke strukturskader, genoptræning og øvelser. Det kan fx være efter operation af knæ eller hofte, eller muskulær instabilitet ifm. sport. Du kan i Klinik KropsVærkstedet derfor få skræddersyet et specifikt træningsprogram til lige præcis dine indviduelle træningsbehov.

osteopatien uddannes vi bl.a. til at finde årsagen til dit problem og behandle ud fra den grundtanke, at kroppen er en helhed som hele tiden tilpasser sig til at udføre den bedst mulige bevægelse og give kroppen den mest ligevægtige tilstand. I en osteopatisk undersøgelse og behandling er målet derfor at finde uhensigtmæssige kompensationer samt behandle disse.

Vi er uddannet til i vores undersøgelse og behandling at kunne forstå mere komplekse systemer i kroppen og viden om anatomiorganer, fysiologi og neuroanatomi er essentielt. Hos Klink KropsVærkstedet består en stor del af vores undersøgelse at spørge ind til dine symptomer og opfatte kroppen som en helhed, der interagerer imellem alle kroppens funktioner.

Skader og symptomer kan ud fra vores opfattelse grundlæggende deles op i to grupper. De strukturelle skader og de funktionelle skader. De to former kan ikke skilles ad, men en strukturel skade i knæet (f.eks. en meniskskade) kan ske pga. en ulykke (traume), hvor personen ikke selv kunne kontrollere faldet, eksempelvis et styrt på ski. En strukturel skade kan dog også opstå pga. en funktionel skade eller problematik. Eksempelvis kan menisken i knæet skades hvis en løber lander skævt. Dette kan være enten fordi foden har en gammel skade eller bevægeproblematik, eller at muskelrekrutteringen til f.eks. hoften er dysfunktionelt. En osteopat vil i sin undersøgelse altid søge efter funktionelle og/eller dysfunktionelle mønstre som på lang sigt vil kunne føre til mere komplekse strukturelle eller funktionelle skader. I Klinik KropsVærkstedet er en stor del af vores kunder derfor også mennesker som ikke nødvendigvis har en akut og voldsom skade, men blot søger en form for servicetjek eller screening af kroppen.

I Klinik KropsVærkstedet er det desuden altid muligt at få en akuttid. Vi har valgt at kunne tilbyde akuttider alle ugens 7 dage, helligdage og alle andre former for dage. Denne ordning er valgt, som en af de eneste klinikker i landet, da forskning viser at jo hurtigere en skade tilses og behandles, desto hurtigere kommer man over sin skade.

Vi vil i Klinik KropsVærkstedet vil hurtigt kunne vurdere om din tilstand vil reagere positivt på vores behandlinger. Er der symptomer vi mener ikke kan forbedres ved hjælp af vores behandlinger vil vi afholde os fra at behandle dig og naturligvis forsøge at hjælpe dig videre i dit videre forløb. Vi ønsker at give vores patienter en behandling, der skaber positive resultater for hver enkelt person – derfor behandler vi kun de symptomer vores undersøgelse har vist sig positive for, da det vil give de bedste resultater.

 

I Klinik KropsVærkstdet beskæftiger os med tilstande som f.eks.:
Skuldersmerter
Frossen skulder
Tennisalbue
Musearm
Golfalbue
Håndledsproblemer
Rygsmerter
Lændesmerter
Bækkenløsning og graviditetsproblemer
, både under og efter fødsel
Halebenssmerter både akutte og kroniske
Hoftesmerter
Knæsmerter
Løberknæ
Springerknæ
 

Ankelskader
Fodsmerter
Hælspore
Hovedpine/migræne
Kæbesmerter
Nakkesmerter
Whiplash (WAD) (Piskesmæld og gener efter dette)
Svimmelhed
Torticollis
Diskusprolaps
Artrose/Slidgigt
Seneskedebetændelse
Sportskader
Astma/åndenød
Baby- & børnebehandling
Kronisk bihulebetændelse

 

Fordøjelsesproblemer som f.eks. reflux
Gynækologiske problematikker
Halsbrand
Funktionel Inkontinens
Irriteret tyktarm (IBS)
Iskiassmerter
Piriformissyndrom
Karpaltunnelsyndrom
Kroniske smerter
Menstruationssmerter
Arvæv efter operation (3 uger efter)
Stress i samarbejde med egen læge og psykolog

– Denne liste af symptomer og sygdomme er ikke udtømmende så kontakt os venligst hvis du er interesseret i at vide om vi kan hjælpe dig.