Lodaer Img

Daniel Sundstein

Jeg er født i 1985 og bor i Holbæk sammen med min kone Karen og vores tre sønner. Jeg er uddannet fysioterapeut fra Professionshøjskolen Metropol i januar 2010 og har efterfølgende taget en række opkvalificerende kurser inden for muskuloskeletal fysioterapi, dynamisk stabilitet, idrætsfysioterapi, akupunktur og kinesiotape. Derudover har jeg mere end 100 supervisionstimer hos læge og osteopat Torben Halberg. Siden september 2011 har jeg været i gang med den 5-årige deltidsuddannelse som osteopat. Jeg blev i september 2016 færdig med denne uddannelse og kan derfor kalde mig for diplomuddannet Osteopat (D.O).  Jeg har i hele min karriere som fysioterapeut arbejdet som selvstændig i privat regi.

Ved siden af mit arbejde på klinikken har jeg undervist de fysioterapeutstuderende ved Professionshøjskolen Metropol i København i alle de fysioterapeutiske fag. Dette har været en sidebeskæftigelse siden efteråret 2011 og frem til foråret 2019. Herudover har jeg tidligere varetaget patienters interesser på europæisk plan som formand for ungdomsafdelingen i EFCCA (European Federation of Colitis and Crohns Associations).

Kontakt mig gerne eller bestil tid for behandling eller professionel rådgivning inden for fysioterapi, osteopati og skadeforebyggelse.