Lodaer Img

Er osteopati, kiropraktik?

Osteopati og Kiropraktik?

Forstå forskellene og lighederne.


Er du i tvivl om forskellene mellem osteopati og kiropraktik? Mange mennesker forveksler ofte de to behandlingsformer, men selvom de deler nogle grundlæggende behandlingsprincipper, er der store forskelle i tilgang, metoder og filosofi. Lad os dykke ned i disse aspekter og skabe klarhed omkring forskellene mellem osteopati og kiropraktik.

Osteopati og Kiropraktik: To manuelle terapiformer

Osteopati og kiropraktik er begge former for manuel terapi, der sigter mod at forbedre patienternes sundhed ved at manipulere kroppens struktur. Mens begge praksisser deler denne kerneforståelse, adskiller de sig i deres tilgange og behandlingsmetoder og teknikker.

Forskelle i tilgang og filosofi

Osteopater adopterer ofte en holistisk tilgang, hvor kroppen betragtes som en integreret enhed. Deres fokus strækker sig ud over rygsøjlen og inkluderer andre dele af kroppen som fx, organ, nerve og metabolisk systemer. Kiropraktorer, derimod, koncentrerer sig primært om diagnosticering, behandling og forebyggelse af mekaniske lidelser i bevægeapparatet, med særlig vægt på rygsøjlen.

Begge behandlingsformer anvender manuelle justeringer og teknikker, men med forskellige tilgange. Osteopati stræber efter at forbedre mobilitet og fremme kroppens naturlige helingsprocesser gennem blødvævsteknikker og strukturelle justeringer. Kiropraktik fokuserer på specifikke justeringer, primært i rygsøjlen, for at rette subluxationer og lindre smerte.

Historien bag osteopati og kiropraktik

For at forstå disse behandlingsformer dybere, skal vi se på deres historie og udvikling. Osteopati blev grundlagt i 1874 af lægen Andrew Taylor Still i USA. Hans filosofi understregede kroppens gensidige afhængighed for optimal sundhed. Kiropraktikken opstod næsten 20 år senere og blev etableret af Daniel David Palmer i 1895 i Davenport, Iowa. Hans fokus var på at helbrede sygdomme ved at genoprette kroppens neurale veje.

Almindelige behandlingsområder og forhold

Både osteopati og kiropraktik behandler muskuloskeletale lidelser, men med forskellige fokusområder. Osteopati har en holistisk tilgang og behandler hele kroppen, mens kiropraktik primært fokuserer på rygsøjlen og ledene.

I Klinik KropsVærkstedet er vi osteopater og ikke kiropraktorer

Mange forbinder ofte kiropraktik med osteopati, og vi oplever, at mange henvender sig til os med den antagelse, at vi er kiropraktorer.

Selvom vi ikke er kiropraktorer, deler vi en fælles teknik, hvor manipulationsteknikker er en integreret del af vores behandlinger. Vi baserer os på den samme teori, selvom vi kan anvende og forstå den en smule forskelligt i vores tilgang.

Led-manipulation indebærer, at leddet bevæges hurtigt af behandleren til ydergrænsen af det fysiologiske område. Dette udføres ofte med en ‘high velocity teknik,’ hvor leddene bevæges hurtigt, ledsaget af en karakteristisk lyd. Kraftniveauet varierer ved led-manipulationer.

Ved Klinik KropsVærkstedet på Frederiksberg er vi ikke kiropraktorer, men led-manipulation er en af de mange teknikker i vores værktøjskasse. Vores holistiske tilgang til heling og smertelindring adskiller os.

Kan man blive behandlet i Klinik KropsVærkstedet uden at blive led-manipuleret?

Hvis vores klient ikke ønsker led-manipulation, tilbyder vores osteopat alternative og skånsomme teknikker for at lindre smerter.”

Hurtig udredning og behandling

Hurtig diagnose betyder også hurtigere behandling og bedring.
Klinik KropsVærkstedet undersøger og vurdere vi alvorligheden af din skade, samt behandler den hvis vi efter undersøgelsen mener, at skadens omfang er indenfor vores arbejdsområde.