Lodaer Img

Er du klar til Royal Run?

Are You Ready for the Royal Run? A Celebration of Fitness and Community in Copenhagen

The Royal Run stands as a pinnacle of fitness and community engagement, capturing the spirit of Copenhagen and Denmark at large. Launched in 2018 to commemorate Crown Prince Frederik’s 50th birthday, this annual running event has swiftly evolved into a highly anticipated gathering, embodying inclusivity, camaraderie, and a shared passion for physical activity.

Do You Have an Injury? Are You Not 100%?

At Kropsværkstedet, we provide comprehensive support for your running journey. Whether you’re grappling with a recent injury or aiming to optimize your performance, our expert team offers personalized treatment plans and a holistic approach to ensure you’re fully prepared for the Royal Run and every step beyond. With our acute service, guaranteeing treatment within 24 hours, we prioritize your swift recovery. Visit us to regain your stride and run with confidence!

Top 10 Most Common Running Injuries


Ankle Sprains:

Occur when the ligaments surrounding the ankle joint are overstretched or torn due to sudden twists or turns, leading to swelling, bruising, and pain.

Hamstring Strains:

Involve micro-tears in the muscles at the back of the thigh, caused by overstretching or sudden loads, resulting in sharp pain and swelling.

Achilles Tendonitis:

Inflammation of the Achilles tendon, connecting the calf muscles to the heel bone, often due to overuse or abrupt increases in running intensity.

Shin Splints (Medial Tibial Stress Syndrome):

Refers to pain along the inner edge of the shinbone, caused by overuse or running on hard surfaces, leading to inflammation of muscles and tendons.

Runner’s Knee (Patellofemoral Pain Syndrome):

Characterized by pain around the kneecap, typically caused by misalignment, overuse, or muscle imbalances, worsened by running, squatting, or climbing stairs.

Plantar Fasciitis:

Involves heel pain due to excessive strain on the plantar fascia, worsened in the morning or after prolonged standing.

Iliotibial Band Syndrome (ITBS):

Inflammation of the iliotibial band on the outside of the thigh, causing knee pain aggravated by activity.
Stress Fractures: Small cracks in bones, particularly in the feet or lower legs, due to repeated stress, resulting in persistent pain requiring rest for healing.

Muscle Pain:

Resulting from overuse, strain, or minor injuries to muscle fibers during running, causing soreness, stiffness, and localized pain.

Patellar Tendonitis:

Inflammation of the patellar tendon below the kneecap, often due to overuse or repetitive jumping, leading to pain and tenderness, especially during running or climbing stairs.

— Dansk version —

Er du klar til Royal Run? En fejring af fitness og fællesskab i København og Danmark


Royal Run står som et højdepunkt for fitness og fællesskabsengagement og fanger ånden i København og Danmark som helhed. Royal Run startetede i 2018 for at fejre Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, og dette årlige løbeevent er hurtigt udviklet sig til en stor begivenhed, der inkludere det bredere del af befolkningen

Har du en skade? Er du ikke 100%?


På Kropsværkstedet tilbyder vi omfattende støtte til din løberejse. Uanset om du kæmper med en nylig skade eller sigter mod at optimere din præstation, tilbyder vores behandlerteam skræddersyet behandlingsplaner og en holistisk tilgang for at sikre, at du er fuldt forberedt til Royal Run. Med vores akutte service, der garanterer behandling inden for 24 timer, prioriterer vi din hurtige bedring.

Top 10 mest almindelige løbeskader


Ankel forstuvninger:

Opstår, når ledbåndene omkring anklen overstrækkes eller rives på grund af pludselige vrid eller drejninger, hvilket fører til hævelse, blå mærker og smerter.


Baglårssmerter/fibersprængning:

Involvere mikrotraumer i musklerne på bagsiden af låret, forårsaget af overstrækning eller pludselige belastninger, hvilket resulterer i skarp smerte og hævelse.


Achillessenenbetændelse:

Inflammation af achillessenen, der forbinder lægmusklerne til hælbenet, ofte på grund af overbelastning eller pludselige stigninger i løbeintensiteten.

Skinnebenssmerter (Medial Tibial Stress Syndrome):

Henviser til smerter langs den indre kant af skinnebenet, forårsaget af overbelastning eller løb på hårde overflader, hvilket fører til inflammation af muskler og sener.


Løberknæ (Patellofemoral smertesyndrom):

Karakteriseret ved smerter omkring knæskallen, typisk forårsaget af fejlstilling, overbelastning eller muskelubalancer, forværret ved løb, knæbøjninger eller klatring af trapper.


Plantar fasciitis/svangsenebetændelse:

Involverer hæl-smerter på grund af overdreven belastning på svangsenen, forværret om morgenen eller efter langvarig stående belastning.


Iliotibial Bånd Syndrom (ITBS):

Inflammation af iliotibial båndet på ydersiden af låret, hvilket forårsager knæsmerter forværret af aktivitet.
Stressfrakturer: Små revner i knoglerne, især i fødderne eller underbenene, på grund af gentagen belastning, hvilket resulterer i vedvarende smerter, der kræver hvile for at hele.


Muskel smerter:

Forårsaget af overbelastning, stræk eller mindre skader på muskelfibre under løb, hvilket forårsager ømhed, stivhed og lokaliserede smerter.


Patellar Tendinitis:

Inflammation af patellar sene under knæskallen, ofte på grund af overbelastning eller gentagne hop, hvilket fører til smerter og ømhed, især under løb eller klatring af trapper.

BOOK EN AKUTID ALLEREDE I DAG

Hurtig diagnose betyder også hurtigere behandling og bedring.
Klinik KropsVærkstedet undersøger og vurdere vi alvorligheden af din skade, samt behandler den hvis vi efter undersøgelsen mener, at skadens omfang er indenfor vores arbejdsområde.

Vi ser frem til at høre fra dig

Kontakt os


    Ved tryk på “Send” samtykker De til at vi besvarer Deres henvendelse.